Najlepszy katalog w sieciRegulamin:

1. Każda nowododana strona poddawana jest wnikliwej moderacji.
2. Użytkownik ma obowiązek dokładnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
3. Każdy wpis musi posiadać opis nie będący duplikatem.
4. O decyzji moderatora użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail.
5. Za dane wprowadzane do systemu odpowiada użytkownik.